Hvorfor er læringskultur vigtig?

Med den digitale udvikling sker der hurtige forandringer, som vi alle må forholde os til. Evnen til at skabe læringskultur bliver dermed mere og mere vigtig i målet om spidskompetencer.

Når kultur bliver læringskultur

Med DE 4 DISCIPLINER I EN EFFEKTIV OG SUND KULTUR™ får I helt konkrete værktøjer til etablering af effektiv læringskultur i virksomheder, som kan anvendes direkte i hverdagen.

  • Er du i dag leder for en virksomhed eller et team?
  • Oplever du, at klassisk forandringsledelse ikke helt slår til længere?
  • Vil forandringshastigheden på jeres marked vokse de kommende år?
  • Er du overbevist om, at din organisation eller team har et uindfriet potentiale?
  • Et det fundamentalt vigtigt, at dit team eller organisationen bliver endnu hurtigere til at lære og forankre ny adfærd?
  • Ønsker du en kultur, hvor klarhed om retning, samarbejde, læring, motivation, involvering, lederskab og resultater tydeligt går hånd i hånd?
  • Søger du en metode, der hviler på evidensbaseret forskning og som samtidig kan kommunikeres og implementeres på en enkel måde?

Hvis du kan svare ja til de fleste af ovenstående spørgsmål, så er der en god sandsynlighed for, at vi kan hjælpe din virksomhed eller dit team med både at præstere mere og trives bedre.  

 

Udbytte ved en effektiv og sund læringskultur:

Sammen med jer skaber vi en unik kultur

4 discipliner kan styrke din og dit teams succes.
1

Klarhed

En klar retning sikrer at medarbejderne har lettere ved at vælge den rigtige adfærd og de rigtige løsninger til de prioriterede opgaver i hverdagen. Klarhed reducerer stress og styrker mening. Se mere her.

2

Samspil

Virksomheder og teams der samarbejder og kommunikerer bedre, eksekverer mere effektivt, når der er Klarhed omkring retning. Se mere her.

3

Drivkraft

Medarbejdere der er motiverede og læringsparate overfor hyppige forandringer tilegner sig hurtigere ny ønsket adfærd og skaber større værdi i det team de indgår i. Drivkraft understøtter Samspil og Klarhed og styrker arbejdsglæde og psykisk  balance. Se mere her.

4

Forankring

Målet er at præstere og trives bedre. Og dette sker igennem forankring af disciplinerne Klarhed, Samspil og Drivkraft. Se mere her.

Fokus på læring giver de nyeste spidskompetencer

World Economic Forum (WEF) beskriver i deres rapport “The Future of Jobs Report” fra 2020 de 15 vigtigste kompetencer på arbejdsmarkedet i år 2025.

Den vigtigste kompetence er ifølge WEF analytisk tænkning. I et marked, hvor vi får tilgang til flere og flere informationer igennem flere og flere informationskanaler, så bliver evnen til analyse en kernekompetence.

Den næst vigtigste kompetence er “aktiv læring”. Den hurtige udvikling som teknologi og digitalisering bærer med sig på næsten alle områder betyder, at det ikke kun er IT-afdelingen og andre “fagnørder” som må interessere sig for dette felt. Vi bliver alle påvirket. Og det går hurtigt. Evnen til igennem analytisk tænkning at tilegne sig ny viden og lære ny adfærd, og etablering af effektiv læringskultur bliver derfor essentielt på arbejdsmarkedet. Selv i jobs vi for kort tid siden ikke troede ville blive berørt.

Ovennævnte er årsagen til at WEF spår, at 50% af medarbejderne i år 2025 skal omskoles og lære ny adfærd. 

94% af lederne forventer at medarbejderne selv vil tage ansvar for at lære nye færdigheder. Dette står i kontrast til år 2018, hvor tallet var 65%. 

Arbejdsgivere som tilbød online læringsmuligheder for deres medarbejdere blev øget med 500% fra 2018 til 2020.

Så hvis evnen til at lære ny adfærd bliver så vigtig, hvordan lærer vi så ny adfærd? Det er et banalt spørgsmål, som faktisk ikke er så let at svare på. For mange af os husker læring fra skolen som en situation, hvor en lærer overførte viden til os. Og med lidt held kunne vi huske det vigtigste når vi gik til eksamen. Men mange af os ved også, at denne viden forsvinder hurtigt igen, hvis vi ikke anvender den. Først igennem hyppig anvendelse bliver den nye adfærd LÆRT.  

Læs mere