Unikum Culture

Med den digitale udvikling sker der hurtige forandringer, som vi alle må forholde os til. Evnen til at lære ny adfærd hurtigere bliver dermed mere og mere vigtig.

Når læringskultur skaber resultater.

Med DE 4 DISCIPLINER I EN EFFEKTIV OG SUND KULTUR™ bliver det mere enkelt at styrke lederskabet på alle niveauer.
  • Er du i dag leder for en virksomhed eller et team?
  • Oplever du, at klassisk forandringsledelse ikke helt slår til længere?
  • Vil forandringshastigheden på jeres marked vokse de kommende år?
  • Er du overbevist om, at din organisation eller team har et uindfriet potentiale?
  • Et det fundamentalt vigtigt, at dit team eller organisationen bliver endnu hurtigere til at lære og forankre ny adfærd?
  • Ønsker du en kultur, hvor klarhed om retning, samarbejde, læring, motivation, involvering, lederskab og resultater tydeligt går hånd i hånd?
  • Søger du en metode, der hviler på evidensbaseret forskning og som samtidig kan kommunikeres og implementeres på en mere enkel måde?

Hvis du kan svare ja til de fleste af ovenstående spørgsmål, så er der en god sandsynlighed for, at jeg kan hjælpe din virksomhed eller dit team med både at præstere mere og trives bedre.  

 

 

Udbytte ved en effektiv og sund læringskultur:

Effektiv kultur på arbejdspladsen

"Mange ledere føler sig frustreret fordi klassisk forandringsledelse ikke slår til i dag. Der er et behov for et enkelt system, der hurtigt sætter lederen og teamet i stand til at forstå, hvad der skal til for at skabe bedre resultater og øget trivsel. De 4 discipliner i en effektiv og sund kultur™ kan dette".
Mads Elk
CEO | Unikum Culture
Sammen med jer skaber vi en unik kultur
4 discipliner kan styrke din og dit teams succes.
1
Klarhed

En klar retning sikrer at medarbejderne har lettere ved at vælge den rigtige adfærd og de rigtige løsninger til de prioriterede opgaver i hverdagen. Klarhed reducerer stress og styrker mening. Se mere her.

2
Samspil

Virksomheder og teams der samarbejder og kommunikerer bedre, eksekverer mere effektivt, når der er Klarhed omkring retning. Se mere her.

3
Drivkraft

Medarbejdere der er motiverede og læringsparate overfor hyppige forandringer tilegner sig hurtigere ny ønsket adfærd og skaber større værdi i det team de indgår i. Drivkraft understøtter Samspil og Klarhed og styrker arbejdsglæde og psykisk  balance. Se mere her.

4
Forankring

Målet er at præstere og trives bedre. Og dette sker igennem forankring af disciplinerne Klarhed, Samspil og Drivkraft. Se mere her.