Indsigt til kulturændring på arbejdspladsen

For at skabe effektiv kulturændring på arbejdspladsen kræves høj indsigt i performancekultur og sund læring, samt det konkrete værktøj til kulturforandring.​

Kulturændring på arbejdspladsen mod effektiv læring

Når du ønsker kulturændring på arbejdspladsen mod en effektiv kultur og dermed effektiv eksekvering af jeres strategi eller plan, så må du sikre dig, at din organisation eller dit team lærer ny adfærd effektivt.

Effektiv læring sker igennem 3 discipliner i kombination: Klarhed om vores retning, et effektiv samspil samt en høj drivkraft og motivation hos den enkelte medarbejder. Spørgsmålet er så: Har danske ledere fokus på alle discipliner?

Siden april 2019 har jeg interviewet mere end 130 topledere i mellemstore virksomheder. Jeg har stillet lederne spørgsmålet: “Hvad er mest relevant for din organisation at blive bedre til, hvis kulturen skal blive endnu mere effektiv”? Lederne fik mulighed for at komme med lige så mange svar, de havde lyst til.

70% af lederne nævnte faktorer, der ligger inden for Klarhed omkring retningen. Det kunne være udsagn som “alle skal kende strategien bedre”, “vi skal være mere tydelige omkring hvilke opgaver der skal prioriteres”, “bedre forståelse for, hvorfor vi har sat retningen som vi har” osv.

26% af lederne nævnte faktorer, der ligger indenfor Drivkraft.  Det kunne være udsagn som “øget fokus på motivation”, “større forandringsparathed”, “mere medbestemmelse” m.m.

Endelig nævnte 44% af lederne faktorer, der ligger inden for Samspil. Dette er udsagn så som “bedre til at hjælpe hinanden i teamet”, “fokus på fælles resultater” m.m.

Det mest interessante er dog, at kun 7% af lederne prioriterer disse 3 discipliner i kombination. Og det er netop kombinationen, der skaber den effektive kultur på arbejdspladsen. Desto hurtigere I lærer ny adfærd, desto hurtigere vil I indfri de målsætninger, som fordrer en ny adfærd. Og dette sker, når vi har fokus på de 3 discipliner Klarhed, Samspil og Drivkraft i kombination. Men for at være sikre på, at vi reelt også får implementeret Klarhed, Samspil og Drivkraft, så findes der en 4. disciplin, som jeg kalder Forankring. Og dermed har du de 4 DISCIPLINER I EN EFFEKTIV OG SUND KULTUR™., 

Konklusion af topleder-undersøgelsen:

Effektiv kultur på arbejdspladsen

"Mange ledere føler sig frustreret fordi klassisk forandringsledelse ikke slår til i dag. Der er et behov for et enkelt system, der hurtigt sætter lederen og teamet i stand til at forstå, hvad der skal til for at skabe bedre resultater og øget trivsel. De 4 discipliner i en effektiv og sund kultur™ kan dette".
Mads Elk
CEO | Unikum Culture