Løsninger til motivation på arbejdspladsen

Med udgangspunkt i ‘DE 4 DISCIPLINER I EN EFFEKTIV OG SUND KULTUR™’ får du som leder hjælp til motivation på arbejdspladsen og styrke lederskabet og kulturen, så din virksomhed eller dit team både præsterer og trives bedre.


4 Discipliner til høj effektivitet og motivation på arbejdspladsen

Med Evidensbaseret forskning, indsigt fra interviews af mere end 130 topledere og mere end 20 års erfaring med at træne og udvikle ledere og motivere medarbejdere fra hele verden giver metoden DE 4 DISCIPLINER I EN EFFEKTIV OG SUND KULTUR™ 
helt konkrete og enkle værktøjer, der i samspil gør læringen hurtigere og mere effektiv.

Skab den løsning, der yder den bedste effekt for jer med klassisk class-room træning, online videotræning eller begge dele i kombination.

 

De 4 discipliner er:

Klarhed

Klarhed

Mange medarbejdere efterlyser større klarhed omkring virksomhedens eller teamets retning. Men hvordan oversætter man “strategi og taktik” til et enkelt sprog, som alle kan forstå og handle efter? Et sprog, der skaber klarhed, engagement og fællesskab, og som føles vedrørende for den enkelte medarbejder. Med denne disciplin bliver ledere og medarbejdere endnu mere bevidste og tydelige omkring organisationens eller teamets retning. Her vil I lære hvordan I kan kommunikere strategi og taktik så enkelt, at I sammen ikke bare bliver klare på retningen, men at I rent faktisk kan være med til at udvikle den. 

Klarhed hjælper til at motivere medarbejdere
motivation på arbejdspladsen skabes gennem samspil og teamwork
samspil

Samspil

Når retningen er klar for organisationen eller teamet, så er det vigtigt at skabe en teamkultur, der bærer præg af samarbejde og et ønske om sammen at nå de fælles mål. Gennem Samspil vil I opleve værdien af at være en del af et fællesskab, hvor alle deltager og er med til at udvikle teamet hen imod de fælles mål. I denne disciplin får I en best-practice samarbejdsmodel, således at I har et fælles udgangspunkt og en fælles mulighed for løbende at evaluere og udvikle hinanden. Det skaber motivation på arbejdspladsen og et godt arbejdsmiljø.

drivkraft

Drivkraft

Når der er Klarhed omkring retningen og når Samspil skaber en følelse af en reel teamkultur, så skal teamet og den enkelte medarbejder sikre, at motivation og drivkraft er så høj som mulig. Dette kræver en indsigt i egen demotivation og motivation på arbejdspladsen. Jo større denne indsigt er, desto lettere er det for medarbejderen og teamet at aktivere og udnytte det potentiale, der ligger gemt i en bedre udnyttelse af medarbejderens ressourcer. Derudover øger indsigten i egne motivationsfaktorer lederskabet hos den enkelte medarbejder. Det hele styrker både effektivitet og produktivitet. Og det skaber en “kick-back”, der styrker Samspil, som igen er med til at øge Klarhed. 

Drivkraft og motivation er essentielt til en god teamkultur
Færdigheder forankres gennem lederskabet og sammenkobler disciplinerne til motivation af medarbejderne
forankring

Forankring

Viden som ikke trænes til færdigheder bliver aldrig til ønsket adfærd. Derfor skal I sikre jer, at de 3 discipliner, Klarhed, Samspil og Drivkraft forankres gennem et lederskab hos alle medarbejdere. Dette sker især gennem effektive og engagerende interne møder, som netop forankrer Klarhed, Samspil og Drivkraft. 


Hør mere om hvordan du skaber motivation på arbejdspladsen og sætter effektiviteten op

Vi arbejder med teams og hele organisationer, og med vores resultatorienterede og gennemtestede værktøjer er vi sikre på at øge effektivitet og motivation, så du kan mærke konkrete resultater. Ønsker du at høre om hvordan vi kan øge motivation på arbejdspladsen hos dig, så kan du altid kontakte os og høre mere om vores ydelser.