Løsninger

4 discipliner der i kombination skaber en høj effekt.

Med udgangspunkt i DE 4 DISCIPLINER I EN EFFEKTIV OG SUND KULTUR™, får du som leder hjælp med at styrke lederskabet og kulturen, så din virksomhed eller team både præsterer bedre og trives mere. 

Baseret på evidensbaseret forskning, indsigter fra interviews af mere end 130 topledere og med mere end 20 års erfaring med at træne og udvikle ledere og medarbejdere fra hele verden, giver metoden DE 4 DISCIPLINER I EN EFFEKTIV OG SUND KULTUR™ jer helt konkrete og enkle værktøjer. Det gør læringen hurtigere og mere effektiv.

Skab den løsning der skaber den bedste effekt for jer med klassisk class-room træning, online videotræning eller begge dele i kombination.

De 4 discipliner er:

Klarhed

Klarhed

Mange medarbejdere efterlyser større klarhed omkring virksomhedens eller teamets retning. Men hvordan oversætter man “strategi og taktik” til et enkelt sprog, som alle kan forstå og handle efter? Et sprog som skaber klarhed, engagement og fællesskab og som føles vedrørende for den enkelte medarbejder. Med denne disciplin bliver ledere og medarbejdere endnu mere bevidste og tydelige omkring organisationens eller teamets retning. Og I vil lære, hvordan I kan kommunikere strategi og taktik så enkelt, at I sammen ikke bare bliver klare på retningen, men at I rent faktisk kan være med til at udvikle den. 

samspil

Samspil

Når retningen er klar for organisationen eller teamet, så er det vigtigt at skabe en teamkultur, der bærer præg af samarbejde og et ønske om sammen at nå de fælles mål. Igennem Samspil vil I opleve værdien af at være en del af et fællesskab, hvor alle deltager og er med til at udvikle teamet hen imod de fælles mål. I denne disciplin får I en best-practice samarbejdsmodel, således at I har et fælles udgangspunkt og en fælles mulighed for løbende at evaluere og udvikle hinanden. 

drivkraft

Drivkraft

Når der er Klarhed omkring retningen (disciplin 1) og når Samspil (disciplin 2) skaber en følelse af en reel teamkultur, så skal teamet og den enkelte medarbejder sikre, at motivation og drivkraft er så høj som mulig. Dette kræver en indsigt i egen demotivation og motivation. Desto større denne indsigt er, desto lettere er det for medarbejderen og teamet, at aktivere og udnytte det potentiale, der ligger gemt i en bedre udnyttelse af medarbejderens ressourcer. Derudover øger indsigten i egne motivationsfaktorer lederskabet hos den enkelte medarbejder. Det hele styrker både effektivitet og produktivitet. Og det skaber en “kick-back”, der styrker Samspil, som igen er med til at øge Klarhed. 

forankring

Forankring

Viden som ikke trænes til færdigheder bliver aldrig til ønsket adfærd. Derfor skal I sikre jer, at de 3 discipliner, Klarhed, Samspil og Drivkraft, forankres igennem et lederskab hos alle medarbejdere. Dette sker især igennem effektive og engagerende interne møder, som netop forankrer Klarhed, Samspil og Drivkraft.