Om UniKum Culture

Effektive kulturer • Klarhed • samspil • drivkraft • forankring

Når Kultur Skaber Overskud

Vi hjælper virksomheder med at skabe kulturer, der er mere effektive, attraktive og produktive.

Det vil sige, at medarbejderne har en høj grad af klarhed omkring organisationens strategiske retning, værdier og mål.

Desuden er kulturen kendetegnet ved en høj grad af samarbejde – både i de enkelte teams og på tværs af teams så siloer reduceres.

Endelig er energien høj fordi medarbejderne oftest føler sig motiveret igennem de opgaver de løser via en høj udnyttelse af deres talenter, så de bliver til styrker. Vi kalder det kort og godt for: Unikke kulturer.

Nogle symptomer på den unikke kultur:

Effektive og sunde kulturer på arbejdspladsen

Den dårlige nyhed er, at meget få ledere prioriterer den kombination, der skaber en effektiv og sund kultur. Den gode nyhed er, at vi med få discipliner og et enkelt adfærdsdesign i dag kan hjælpe virksomheder langt hurtigere med at skabe en unik og effektiv kultur, som er langt mere konkurrencedygtig
Mads Elk
CEO | UniKum Culture
UniKum Cultures arbejdsområder
Igennem 4 enkle discipliner kan vi gøre jeres kultur mere effektiv, attraktiv og produktiv.
1
Drivkraft og energi

Medarbejderens drivkraft er afgørende for jeres produktivitet. I denne disciplin arbejder vi med at bevidstgøre og udvikle medarbejderens motivation, positive følelser og talenter. I får en kultur med en styrkebaseret tilgang og et mere positivt mindset, som øger ikke bare drivkraft, men også lægger fundamentet for jeres samspil og energi i hverdagen. Der vil være mulighed for at inddrage et nyudviklet digitalt værktøj, som øger jeres læring væsentligt. Se mere her.

2
Samspil & stærke relationer

Teams der reelt samarbejder og kommunikerer produktivt skaber væsentligt bedre resultater. I denne disciplin bygger vi videre på disciplin 1 ved at inkludere jeres talenter i teamsammenhæng. I får en dybere forståelse for, hvordan I kan bruge hinandens styrker og fordele opgaver på en måde, som øger både produktivitet og effektivitet. I vil desuden blive bevidste om, hvad der skal til for at skabe et velfungerende teamsamarbejde ligesom jeres teamledere vil blive mere bevidste om, hvilken rolle de skal tage for at skabe et team med et højt samspil. Det hele kan kombineres med en unik og digital gamification, som gør målstyring mere sjov og engagerende. Se mere her.

3
Klarhed skaber tryghed

En klar retning sørger for, at vi får lettere ved at prioritere de rigtige løsninger til de rigtige opgaver i hverdagen. Klarhed reducerer stress og styrker mening. I denne disciplin 3 besvarer vi 7 kritiske spørgsmål som skal sikre vi, at jeres strategi oversættes til et lavpraktisk sprog, som alle medarbejdere kan forholde sig til. Baseret på disciplin 2 og med kendskab til jeres medarbejderes profiler og talenter finder vi frem til, hvordan I kan kommunikere jeres strategi mere præcist og klart. For virksomheder der ønsker hjælp med at udforme en digital strategi eller at demokratisere strategiprocessen i virksomheden, så hjælper vi jer også med dette. Se mere her.

4
Forankring

Sammen med jer gennemgår vi jeres humane processer og sikrer, at de understøtter de 3 discipliner; Drivkraft, Samspil og Klarhed. Dette kan være jeres proces for rekruttering, on-boarding, effektive møder, 1-1 samtaler eller andet. Vi forbinder de 3 discipliner, så vi skaber en tydelig og stærk sammenhæng imellem Drivkraft, Samspil og Klarhed i jeres gennemførsel af aktiviteterne. Har I behov for det, så træner vi jeres ledere i gennemførsel af de enkelte aktiviteter. Se mere her.