Vores partnerskaber

Samarbejdet med udvalgte partnere giver mulighed for at skabe endnu mere effektive og sunde kulturer for kunderne.

Partnere

Unikum Culture er en mindre konsulentvirksomhed, som lægger vægt på det personlige og nære samarbejde med vores kunder. Ved større eller specialiserede opgaver leverer vi altid en høj kvalitet sammen med vores professionelle netværk.

Play Your Talent er et banebrydende ledelseværktøj der øger trivsel og bundlinje. På kun 10 minutter kan Play Your Talent afdække en virksomheds talentpotentiale og få indblik i hvor ledere, medarbejdere og teams henholdsvis vinder og taber energi. Det giver et unikt indblik i kulturen i en virksomhed, åbner op for de skjulte talenter og er et dialogredskab til at sætte talenterne i spil og dermed styrke medarbejderkulturen.

MakeMyStrategy™ er en digital platform der gør strategiarbejde og dokumentation let, overskueligt og målbart. Baseret på mange års erfaring og de bedste strategiværktøjer, guider MakeMyStrategy™ dig fra A-Z i dit strategiarbejde og giver dig en overskuelig og professionel strategiplan og en konkret handlingsplan.

Hos Unikum Culture er Mads Elk certificeret konsulent i MakeMyStrategy™. Vi har valgt MakeMyStrategy som samarbejdspartner fordi deres digitale platform har mulighed for at tilbyde vores kunder en nem og intuitiv model som bringer klarhed over de væsentligste forandringsbehov vores kunder står overfor og gøre disse til operationelle mål i en handlingsplan. MakeMyStrategy™ kan styrke disciplinen Klarhed og kan samtidigt bidrage til, at medarbejderne får en øget indflydelse på de aktiviteter, der skal sikre strategiimplementering. Dette får en positiv effekt på de 3 øvrige discipliner: Drivkraft, Samspil og Forankring.

Intenz er et nordisk konsulenthus, som har organisationsudvikling som passion. Forretningsområderne er kultur, ledelse og salg.

Hos Unikum Culture arbejder vi sammen med Intenz på større opgaver indenfor netop kultur, ledelse og samarbejde. 

DISCnordic er autoriseret Everything DiSC® og Five Behaviors™ partner, som tilbyder HR baserede løsninger.

Hos Unikum Culture er vi certificeret i flere af DISCnordics løsninger. I samarbejdet med DISCnordic kan vi tilbyde DISC-baserede løsninger, som kan styrke vores 4 discipliner: Drivkraft, Samspil, Klarhed og Forankring. 

F5 er en vidensplatform, solidt funderet i faglige netværksgrupper, artikler om ledelse, innovation og digitalisering samt mange årlige live-events på tværs af netværksgrupperne. Målet er at skabe rammer for kompetenceudvikling, inspiration og indsigt. Rammer, der giver værdi for F5´s medlemmer og deres organisation, og som rækker langt ind i fremtiden.

Hos Unikum Culture har vi valgt at samarbejde med F5 som en måde at holde vores viden up-to-date i et fællesskab bestående af dygtige og nysgerrige ledere. Mads Elk fungerer desuden som Netværksdirektør for to netværksgrupper i F5.

I samarbejde med bl.a. KEA tilbyder vi hos Unikum Culture kompetencegivende uddannelser som er statsgodkendt på akademiniveau og giver ECTS-point* ved bestået eksamen. Kun ministerie-akkrediterede uddannelser må udskrive ECTS-point. Ved opfyldelse af forskellige kriterier kan der i samarbejde med Unikum Culture være mulighed for at indhente uddannelsesstøtte til gennemførelse af uddannelsen.

*ECTS står for European Credit Transfer System. Det er et system, der kan benyttes til meritoverførsel inden for videregående uddannelser i udlandet eller i Danmark. Systemet er udviklet i EU og udtrykker en fælles europæisk standard. 60 ECTS point svarer til arbejdsindsatsen for et helt studieår, hvor 30 ECTS point normalt gives for et semester og 20 ECTS point for et halvt semester.