Indsigt

Hvad er baggrunden for at tale om en læringskultur som performancekultur?

Hvorfor er det vigtigt at skabe en læringskultur?

World Economic Forum (WEF) beskriver i deres rapport “The Future of Jobs Report” fra 2020 de 15 vigtigste kompetencer på arbejdsmarkedet i år 2025. 

Den vigtigste kompetence er ifølge WEF analytisk tænkning. I et marked, hvor vi får tilgang til flere og flere informationer igennem flere og flere informationskanaler, så bliver evnen til analyse en kernekompetence. 

Den næst vigtigste kompetence er “aktiv læring”. Den hurtige udvikling som teknologi og digitalisering bærer med sig på næsten alle områder betyder, at det ikke kun er IT-afdelingen og andre “fagnørder” som må interessere sig for dette felt. Vi bliver alle påvirket. Og det går hurtigt. Evnen til igennem analytisk tænkning at tilegne sig ny viden og lære ny adfærd bliver derfor fundamental på arbejdsmarkedet. Selv i jobs vi for kort tid siden ikke troede ville blive berørt.

Ovennævnte er årsagen til at WEF spår, at 50% af medarbej-derne i år 2025 skal omskoles og lære ny adfærd. 

94% af lederne forventer at medarbejderne selv vil tage ansvar for at lære nye færdigheder. Dette står i kontrast til år 2018, hvor tallet var 65%. 

Arbejdsgivere som tilbød online læringsmuligheder for deres medarbejdere blev øget med 500% fra 2018 til 2020.

Så hvis evnen til at lære ny adfærd bliver så vigtig, hvordan lærer vi så ny adfærd? Det er et banalt spørgsmål, som faktisk ikke er så let at svare på. For mange af os husker læring fra skolen som en situation, hvor en lærer overførte viden til os. Og med lidt held kunne vi huske det vigtigste når vi gik til eksamen. Men mange af os ved også, at denne viden forsvinder hurtigt igen, hvis vi ikke anvender den. Først igennem hyppig anvendelse bliver den nye adfærd LÆRT.  

Når du ønsker at skabe en effektiv kultur og dermed en effektiv eksekvering af jeres strategi eller plan, så må du sikre dig, at din organisation eller dit team lærer ny adfærd effektivt. 

Effektiv læring sker igennem 3 discipliner i kombination: Klarhed om vores retning, et effektiv samspil samt en høj drivkraft og motivation hos den enkelte medarbejder. Spørgsmålet er så: Har danske ledere fokus på alle discipliner?  

Siden april 2019 har jeg interviewet mere end 130 topledere i mellemstore virksomheder. Jeg har stillet lederne spørgsmålet: “Hvad er mest relevant for din organisation at blive bedre til, hvis kulturen skal blive endnu mere effektiv”? Lederne fik mulighed for at komme med lige så mange svar, de havde lyst til. 

70% af lederne nævnte faktorer, der ligger indenfor Klarhed omkring retningen. Det kunne være udsagn som “alle skal kende strategien bedre”, “vi skal være mere tydelige omkring hvilke opgaver der skal prioriteres”, “bedre forståelse for, hvorfor vi har sat retningen som vi har” o.s.v.

26% af lederne nævnte faktorer, der ligger indenfor Drivkraft.  Det kunne være udsagn som “øget fokus på motivation”, “større forandringsparathed”, “mere medbestemmelse” m.m.

Endelig nævnte 44% af lederne faktorer, der ligger indenfor Samspil. Dette er udsagn så som “bedre til at hjælpe hinanden i teamet”, “fokus på fælles resultater” m.m.

Det mest interessante er dog, at kun 7% af lederne prioriterer disse 3 discipliner i kombination. Og det er netop kombinationen, der skaber effektiviteten. Desto hurtigere I lærer ny adfærd, desto hurtigere vil I indfri de målsætninger, som fordrer en ny adfærd. Og dette sker, når vi har fokus på de 3 discipliner Klarhed, Samspil og Drivkraft i kombination. Men for at være sikre på, at vi reelt også får implementeret Klarhed, Samspil og Drivkraft, så findes der en 4. disciplin, som jeg kalder Forankring. Og dermed har du de 4 DISCIPLINER I EN EFFEKTIV OG SUND KULTUR™., 

 

Konklusion af undersøgelsen: